lacikep2

Jótékonysági karác­sonyi vásár

2013. decem­ber 21-​én jótékonysági karác­sonyi vásárt ren­deztünk Fel­sőra­jkon Takács Eszter javára.

takacs eszter

Az eseményen és a szent­mise perselyadományából össz­e­gyűlt mint­egy 295 ezer forin­tos támo­gatást szemé­lye­sen adhat­tam át. Innét is ismétel­ten kívánok hitet, erőt és kitartást Eszternek és családjának!