lacikep2

Új Nemzedék Kon­tak­t­pont megnyitó

Immár hivat­alosan is nyitva áll a Bíró Már­ton utca 26. szám alatt talál­ható zalaegerszegi Kontaktpont.

Az irodában, melynek meg­ny­itóján részt vett Sik­lódi Lás­zló Lev­ente, az Új Nemzedék Központ ügyvezető igaz­gatója, Gyu­tai Csaba, Zalaegerszeg pol­gármestere, Vigh Lás­zló Győző ország­gyűlési képviselő, valamint Bal­aicz Zoltán alpol­gármester is, a pályaválasztás­ban, kar­ri­ert­er­vezés­ben, munkak­eresés­ben, és tovább­tan­ulás­ban jár­tas sza­kem­berek segítik a helyi fiatalokat.