lacikep2

Belváros-​rehabilitáció II. ütem — Virágudvar

A NYDOP-3.1.1/B1-13-k-20130005 számú Kom­plex belvárosi reha­bil­itá­ciós pro­gram Zalaegersze­gen című pályázati pro­jekt keretében a Vásárc­sarnok mel­letti területen vál­lalkozói fejlesztés keretében megtörténik a Virágud­var fejlesztése. A további pro­jek­tele­mek fejlesztése is hamarosan kezde­tét veszi a belvárosban.