Panácz Antal

Zalaegerszegért Díjas nyugdí­jas tanár és edző

04panacz

Vigh Lás­zló a környék sportéletének és az isko­lai diák­sport­nak elkötelezett támo­gatója, valamint mindig szerető gon­do­skodás­sal for­dult az idősek, a nyugdí­ja­sok felé is.”