Dr. Gár­dos László

a Zala Megyei Kórház Gyer­mekosztá­lyá­nak osztá­lyvezető főor­vosa, Zalai Prima Díjas

05gardos

Fel­sőra­jkon járva a falu­ját és család­ját megis­merve azt lát­tam, hogy hite­le­sen és ered­ménye­sen képviseli a közösséget, és nem fele­jtette el hon­nan jött — meg­maradt család­ját, és falu­ját szerető vidéki embernek. Vígh Lás­zló szá­momra ettől hite­les, és biz­tos vagyok benne, hogy a nagy­obb közösség Zala megye – ezen belül a Megyei Kórház — további fejlesztéséért a jövőben is sokat fog tenni.”