Boda Lás­zló

a Zala Megyei Idősü­gyi Tanács elnöke

08bodalaszlo

Vigh Lás­zló ország­gyűlési képviselő mindig ősz­inte figyelem­mel, segítőkészen for­dult az emberek felé, szervezte és támo­gatta a közösségek életét, a gen­erá­ciók közti együttműködést. Bízom abban, hogy újjáválasztása esetén továb­bra is kiáll a kor­nak megfelelő szo­ciális és egészségü­gyi ellátórend­szer kiépítéséért.”