Dr. Bes­enczi Árpád

Jászai Mari-​díjas szín­művész, a Hevesi Sán­dor Szín­ház igazgatója

01besenczi

Vigh Lás­zló kultúra iránti szeretete és elkötelezettsége biz­tosíték arra, hogy a szín­ház ügye mel­let tel­jes mell­szé­lesség­ben kiálljon, és lehetőségei­hez mérten segítse munkánkat. Emberi kval­itá­sai, eddigi poli­tikusi múltja és tapasz­ta­lata garan­cia arra, hogy a térség tovább fejlőd­jön és kul­turális értelem­ben is megerősödjön.”